FREMMED

En roman om å være fremmed og føle seg fortapt i et nytt land.
Finland i 1842: Laura bor sammen med sin alkoholiserte ektemann og sine to døtre på 8 og 2 år. Etter å ha overvunnet ektemannen i et basketak, pakker hun det lille hun har og tar med seg sine to døtre på en strabasiøs tur som ender i et lite fiskevær langt nord i Norge. Hun må dermed omstille seg og forsøke å passe inn i et helt nytt miljø, samtidig som fortiden er i ferd med å innhente henne.

fremmed book 3d

ILDTUNGER

«De kan drepe meg, men den kraften jeg har inni meg, kan de aldri brenne opp.»
Året er 1621. Den nye trolldomsforordningen kunngjøres på alle tingsteder i Vardøhus len. I Vadsø blir moren til ti år gamle Siri Pedersdatter anklaget for å ha inngått en pakt med djevelen. Som voksen må Siri kjempe mot et stadig sterkere trolldomsrykte.

ildtunger book3d 496x740

GLEMT KRIGSTID

«Anna, Anna, Anna!» Stemmen ljomet gjennom den småvokste bjørkeskogen og krattet vi var omgitt av oppe i utkanten av Stormyra, en knapp kilometer fra bygda. Det var far sin stemme et stykke unna. Jeg hørte godt at stemmen både var redd og engstelig, men også forventningsfull. Den hadde håp i seg. Håp om at vi hadde overlevd den infernalske hendelsen denne solblanke søndagsformiddagen.

glemt krigstid cover 3d 339x500
Maudsdatter AS
Lagårdsveien 7
8012 Bodø
Logo Maudsdatter monogram