ILDTUNGER

Som barn mister Siri Pedersdatter moren til ildtungene, som voksen må hun selv flykte fra dem.

Ildtunger er en sterk og bevegende fortelling om hva mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre for å berge seg selv. Den er en reise i tid, som drar leseren inn i historien. Hviskingen, ryktene og angsten for bålet vibrerer gjennom sidene og bidrar til at boken er vanskelig å legge fra seg. Se hva folk som har lest den sier: Anmeldelser/omtaler

Historien er inspirert av hendelser fra trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Over 90 mennesker ble anklaget og dømt for å stå i ledtog med djevelen. Boken er Elin Hansens første roman.

Utdrag fra etterordet av historiker Rune Blix Hagen:
«En skjønnlitterær fortelling som handler om den brutale rettslige forfølgelsen av kvinner i Finnmark for over 350 år siden, kan være med på å bringe fram større forståelse for og innsikt i en type menneskeforfølgelse som bare delvis lar seg belyse gjennom arbeidet med gamle rettsprotokoller. Så langt jeg kan se, har Elin Hansen lyktes med å få fram en slik forståelse gjennom sin fortelling om Siri Pedersdatter og hennes samtid. Det samiske elementet inngår som en viktig del i andre halvdel av romanen. Også her er Elin Hansens skildring svært så oppriktig, sett i forhold til det historiske kildematerialet.»
Boken er kjøpt inn av Kulturrådet.
Bok nummer to er under produksjon.

Kjøp boka

ildtunger book3d 496x740
Maudsdatter AS
Lagårdsveien 7
8012 Bodø